IT solutions for business

Microsoft Project

Microsoft Project to zestaw narzędzi dla kierowników projektów, zespołów projektowych oraz wszystkich osób podejmujących decyzję, służący planowaniu projektów oraz szeroko rozumianej współpracy polegającej na wspólnym opracowywaniu projektów z innymi osobami.

W praktyce program pozwala swoim użytkownikom zachować właściwą dla danego projektu organizację oraz terminowo realizować jego etapy. Dodatkowo posiada zaawansowane narzędzia dla komputerów stacjonarnych, które ułatwiają analizowanie i planowanie zasobów, budżetów, osi czasu oraz scenariuszy warunkowych. Z kolei za pomocą gotowych do użycia raportów, można w łatwy sposób sprawdzić postęp i przewidywane zapotrzebowanie na zasoby.

MS to jedyny na rynku system zarządzania projektami, który został opracowany pod kątem bezproblemowej współpracy z innymi aplikacjami i usługami w chmurze firmy Microsoft. Program jest dostępny w ramach subskrypcji usługi Office 365, dzięki czemu można pracować w dowolnym miejscu i przy pomocy dowolnego urządzenia.

Copyright 2018 SentiNode