IT solutions for business

BPA Solutions

Home
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
BPA Solutions

BPA Quality

BPA Quality for SharePoint to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie do zarządzania jakością dla programu SharePoint. System gwarantuje poprawę jakości procesów organizacji dzięki metodzie PDCA (Plan-Do-Check-Act). Z kolei dzięki intuicyjnej funkcjonalności oraz zintegrowanej automatyzacji procesów, daje użytkownikowi możliwość zarządzania celami strategicznymi i operacyjnymi, które mają bezpośredni wpływ na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), pomagając tym samym osiągnąć stałą poprawę jakości produktów i usług oraz lepsze wyniki biznesowe. BPA Quality udostępnia również plany szkoleń pracowników, audyty oraz daje możliwość zbadania opinii jakości, a także sprawdzenia efektywności procesów, dzięki kartom wyników oraz interaktywnym wykresom graficznym.

BPA Risk

BPA Risk to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie Enterprise Risk Management dla programu SharePoint do identyfikacji, oceny, kategoryzacji i monitorowania ryzyka w organizacji. System wspiera dyrektorów, kierowników i managerów projektów w sprawnym zarządzaniu ryzykiem poprzez podejmowanie działań korygująco-zapobiegawczych. Dodatkowo BPA Risk pomaga użytkownikom śledzić działalność firmy nawet w złożonych środowiskach, minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń.

Screeny CRM BPA

Copyright 2018 SentiNode