IT solutions for business

Nintex

Nintex to światowy lider rozwiązań w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych w środowisku Microsoft SharePoint. W praktyce wzbogaca platformę SharePoint o narzędzie do projektowania i usprawniania wewnętrznych procesów firmy, integrując dokumentację oraz angażując w projekty poszczególnych pracowników.

Zarówno użytkownicy biznesowi, jak i specjaliści IT wraz z programem otrzymują możliwość szybkiego i łatwego automatyzowania procesów biznesowych – od prostej procedury akceptacji wniosków urlopowych aż po złożone projekty integracyjne z udziałem aplikacji zewnętrznych, usług chmury i źródeł danych.

Nintex łączy wybrane elementy procesu w spójną całość, zwiększając przy tym ich wartość i użyteczność dla klienta biznesowego. Oprogramowanie Nintex bezproblemowo współpracuje z systemem Office 365, systemami zewnętrznymi, serwerem Exchange, serwerem Lync, bazami danych, usługami Web Service i usługami w chmurze – ułatwiając tym samym wygodny dostęp do informacji oraz natychmiastowe podejmowanie decyzji.

Copyright 2018 SentiNode