IT solutions for business

PerforMeter to innowacyjne oprogramowanie, które automatycznie monitoruje pracę na stanowiskach komputerowych. Pozwala tym samym na optymalne wykorzystanie czasu pracy, które w dłuższej perspektywie przekłada się na zwiększoną produktywność całej firmy.
Produkt automatycznie rejestruje czynności na stanowiskach komputerowych oraz mierzy czas jaki poszczególni pracownicy przeznaczają na ich wykonanie. Następnie dzięki funkcji TimeTracking kategoryzuje je i przypisuje do określonych zadań, projektów czy klientów.
W systemie określa się także, które zachowania powinny być uznane za produktywne, a które skatalogowane jako niezwiązane z obowiązkami służbowymi. Wygenerowane informacje udostępniane są na bieżąco pracownikom w formie przejrzystych zestawień raportujących.

Monitoring czasu pracy przy komputerze
Copyright 2018 SentiNode