IT solutions for business

Projekt RPO

Home
Projekt RPO

Projekt „Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo SentiNode Piotr Oleszkiewicz” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość całkowita: 49 815,00
Wielkość dofinansowania: 34 425,00
Wydatki kwalifikowane: 40 500,00
Wydatki niekwalifikowane: 9 315,00

Projetk RPO
Copyright 2018 SentiNode