IT solutions for business

VMware

vSphere

vSphere firmy VMware to najbardziej zaawansowana platforma do kompleksowej wirtualizacji, jaka obecnie jest dostępna na rynku. Umożliwia przekształcenie centrum przetwarzania danych w infrastrukturę chmury, dostarczając tym samym wydajne, elastyczne oraz niezawodne „IT as a service” przy jednoczesnym wykorzystaniu rozproszonych zasobów firmy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

System vSphere umożliwia łączenie zasobów infrastruktury informatycznej firmy w jedno spójne, elastyczne i dynamiczne środowisko pracy, a także pozwala nimi całościowo zarządzać. W praktyce wykorzystanie systemu przyczynia się do ograniczenia kosztów oraz zwiększenia kontroli nad świadczonymi usługami. Co więcej, vSphere podnosi poziom wydajności stosowanych aplikacji oraz przyspiesza czas reakcji infrastruktury IT.

vSphere obejmuje wirtualizację:

Produkt oferuje zestaw funkcji dla zwirtualizowanych środowisk zapewniający kompleksową ochronę danych, w tym:

  • zasobów serwerowych x86,
  • sieci,
  • desktopów,
  • aplikacji,
  • pamięci masowej.

vCenter Server

VMware vCenter Server to najbardziej powszechna metoda zarządzania środowiskiem vSphere. Ta scentralizowana platforma umożliwia tworzenie, modyfikację i uruchamianie maszyn wirtualnych, a także administrowanie całą infrastrukturą vSphere z jednego miejsca.

Co więcej, vCenter Server wyróżnia się łatwością wdrożenia oraz wyjątkową skalowalnością i rozszerzalnością, co stanowi podstawę do zarządzania wirtualizacją. Platforma ta przydziela i optymalizuje zasoby dla maksymalnej wydajności oraz pozwala na scentralizowane sterowanie i wizualizację na każdym poziomie infrastruktury informatycznej.

Copyright 2018 SentiNode