IT solutions for business

Veeam

Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication zapewnia szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie zarówno zwirtualizowanych aplikacji, jak i danych. Produkt oferuje jednocześnie przywrócenie systemu oraz replikację przy użyciu jednego rozwiązania. Zapewnia to podniesie wartości backupu, jaki i odnowienie ochrony danych dla środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.
Ale Veeam Backup & Replication to coś więcej niż tylko tworzenie kopii zapasowych. Produkt dostarcza wirtualizację, pamięci masowe oraz technologię chmury obliczeniowej w celu zagwarantowania swoim klientom czasu przywracania oraz cele punktowe (RTPO) poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych, udostępniając przy tym możliwości szybkiego przywracania, unikania utraty danych, weryfikacji ochrony i całkowitej widoczności.

Veeam ONE

Veeam ONE to niezwykle silne narzędzie zapewniające monitorowanie, sprawozdawczość oraz możliwość planowania środowiska wirtualnego VMware vSphere, Microsoft Hyper-V oraz infrastruktury Veeam Backup. Veeam ONE zapewnia użytkownikom pełną widoczność środowiska informatycznego w celu wykrycia problemów, zanim te wpłyną na działalność operacyjną firmy. Co istotne, mimo swojej złożoności, produkt jest prosty w obsłudze co automatycznie zwiększa oszczędność czasu i pieniędzy.

Veeam Availability Suite v8

Veeam Availability Suite v8 łączy w sobie możliwości najlepszego w branży tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji znanych z Veeam Backup & Replication z zaawansowanym monitorowaniem, raportowaniem i funkcją planowania Veeam ONE. Availability Suite v8 zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują, aby skutecznie chronić i optymalnie zarządzać środowiskiem wirtualnym VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V.

Copyright 2018 SentiNode