IT solutions for business

Network Security

Rozwiązania firmy McAfee z zakresu ochrony sieci to najnowszej generacji firewall, inteligentne systemy zapobiegające włamaniom (IPS), zaawansowane analizy zachowań oraz niezwykle profesjonalne mechanizmy wykrywania zagrożeń. Wszystkie produkty z obszaru Network Security zostały zaprojektowane po to, by chronić sieci nowoczesnych przedsiębiorstw, dla których infrastruktura IT stanowi kluczowy element funkcjonowania. Ochrona sieci za pomocą produktów firmy McAfee obejmuje takie działania, jak monitorowanie, analizowanie, wykrywanie i reagowanie na ataki sieciowe, włamania, zakłócenia lub inne niedozwolone działania, które mogłyby zagrozić systemowi lub uszkodzić informacje w sieci. Co istotne, rozwiązania McAfee zapewniają maksymalną dostępność, bezpieczeństwo, rzetelność, elastyczność oraz łatwość zarządzania z minimalnym kosztem i ryzykiem.

Produkty z obszaru Network Security:

Produkt oferuje zestaw funkcji dla zwirtualizowanych środowisk zapewniający kompleksową ochronę danych, w tym:

  • McAfee Next Generation Firewall
  • Local Traffic Manager
  • McAfee Network Security Platform
  • McAfee Advanced Threat Defense
  • McAfee Firewall Enterprise
  • McAfee Network Threat Behavior Analysis
  • McAfee Network Threat Response
  • McAfee One Time Password
Copyright 2018 SentiNode