IT solutions for business

enova

Moduł Księgowość

Moduł Księgowość w całości odpowiada za ewidencjonowanie dokumentów, księgowanie, a także sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych.

Szczegółowa funkcjonalność:

 • Ewidencja VAT
 • Ewidencja Środków Pieniężnych
 • Ewidencja dokumentów
 • Dziennik, bufor księgowań
 • Zestawienia księgowe
 • Schematy księgowe
 • Analizy MS Excel
 • Złe Długi

Księga Inwentarzowa

Pozwala na pełną ewidencję majątku trwałego, zarówno według Krajowych, jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Moduł umożliwia prowadzenie kartotek oraz dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem. Generuje plany amortyzacji na dowolny dzień, uwzględniając liniową, degresywną oraz jednorazową metodę naliczania. Dzięki Księdze Inwentarzowej od enova365 użytkownik może prowadzić ewidencję dokumentów związanych ze zmianami parametrów, tworzyć zestawy środków trwałych, a także wprowadzać planowane zadania do specjalnego kalendarza.

Moduł Kadry Płace

Głównym zadaniem programu jest wsparcie w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarówno w małych firmach zatrudniających kilkunastu pracowników, jak i w dużych korporacjach. Moduł gwarantuje zgodność z wymaganiami polskiego ustawodawstwa w zakresie rejestracji informacji kadrowych, rozliczania etatów, naliczania zasiłków chorobowych, podatków i składek ZUS. Program natychmiast dostosowuje się do firmy, z łatwością odwzorowując jej strukturę organizacyjną, niezależnie od złożoności. Tym samym daje użytkownikowi pełną swobodę w definiowaniu rozkładu czasu pracy i składników wynagrodzenia.

Szczegółowa funkcjonalność:

 • Kadry
 • Płace
 • Kalendarze
 • Deklaracje
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
księgowość z enova
Copyright 2018 SentiNode